Algemene leden vergadering

“Oranje Vereniging Schaarsbergen zijn wij met elkaar”

Op 31 oktober loopt ons verenigingsjaar af. Traditioneel blikken wij kort daarna met onze leden terug op het voorbije jaar en staren wij vooruit naar wat ons te wachten staat.

Tijdens de laatste bijeenkomst van het bestuur van de Oranje Vereniging Schaarsbergen, is er unaniem besloten de de Algemene Ledenvergadering niet meer fysiek zal plaatsvinden. Dit gezien de erg geringe belangstelling voor deze bijeenkomst de afgelopen jaren (ook voor Corona-tijd). Uiteraard zullen de financiële stukken worden gecontroleerd door een kascommissie en mocht u deze stukken willen inzien, dan zullen wij u hier een exemplaar van overhandigen.

Uiteraard zijn wij altijd bereikbaar voor uw vragen en/of ideeën via ons algemene mailadres:

ovschaarsbergen@gmail.com