Algemene leden vergadering

“Oranje Vereniging Schaarsbergen zijn wij met elkaar”

Op 31 oktober loopt ons verenigingsjaar af. Traditioneel blikken wij kort daarna met onze leden terug op het voorbije jaar en staren wij vooruit naar wat ons te wachten staat.

Tijdens de laatste bijeenkomst van het bestuur van de Oranje Vereniging Schaarsbergen, is er unaniem besloten de de Algemene Ledenvergadering niet meer fysiek zal plaatsvinden. Dit gezien de erg geringe belangstelling voor deze bijeenkomst de afgelopen jaren (ook voor Corona-tijd). Uiteraard zullen de financiële stukken worden gecontroleerd door een kascommissie en mocht u deze stukken willen inzien, dan zullen wij u hier een exemplaar van overhandigen.

Uiteraard zijn wij altijd bereikbaar voor uw vragen en/of ideeën via ons algemene mailadres:

ovschaarsbergen@gmail.com

Wij kijken inmiddels terug op een wat bewogen, maar desondanks mooi jaar, waarbij wij elkaar niet op de kerstmarkt (2021) hebben kunnen ontmoeten maar gelukkig wel weer op een prachtige Koningsdag! Wat was het een feest om weer zoveel mensen bij elkaar te zien genieten, geweldig!

En vervolgens hebben er in juni weer bijna 1.000 mensen, kinderen en volwassenen, meegelopen met de Avond4daagse door onze prachtige natuur en hebben genoten.

Wat is het fantastisch dat wij als Oranje Vereniging Schaarsbergen kunnen rekenen op zoveel steun van alle vrijwilligers. Hierdoor kunnen we dit soort evenementen organiseren en tot een succes maken.

We willen iedereen die het afgelopen jaar een bijdrage hieraan heeft geleverd ontzettend bedanken! Fantastisch, want zonder jullie hulp is dit niet mogelijk.

Wij hopen velen van u straks weer te zien op de kerstmarkt van 17 december 2022 en hopen op een mooi en gezellig nieuw verenigingsjaar.

Hartelijke groet,

Het Bestuur Oranje Vereniging Schaarsbergen

Rick de Ruig, Gonny Hoogendam, Bob Bosman, Arie van de Kamp, Hetty Mahieu