Algemene leden vergadering

11 november 2022

“Oranje Vereniging Schaarsbergen zijn wij met elkaar”

Op 31 oktober loopt ons verenigingsjaar af. Traditioneel blikken wij kort daarna met onze leden terug op het voorbije jaar en staren wij vooruit naar wat ons te wachten staat (bitterballen!). Naast de formele verantwoording van het bestuur aan de leden vieren wij deze avond de successen van de vereniging.
Alle leden zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Laat van je horen!!

Wanneer: 11 november 2022
Waar: Dorpshuis Schaarsbergen
Tijd: 20.15 uur

De “stukken” liggen ter inzage vanaf 20.00 uur en kunnen vanaf 48 uur voor de vergadering opgevraagd worden bij de secretaris.

Aansluitend op de ALV is er een borrel voor alle vrijwilligers die hebben meegewerkt aan: de Sinterklaasviering, de Kerstmarkt, het Koningsfeest, de Avond-vierdaagse en ons Jubileumweekend.

  • Agenda ALV
  • Opening
  • Notulen
  • Jaarrekening en verslag Kascommissie
  • Begroting & Programma
  • Benoemingen
  • W.v.t.t.k.
  • Sluiting en informele bitterbalborrel